19/09/2013

Inauguracja roku akademickiego 2013/ 2014

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wschowie zaprasza Słuchaczy

w czwarek, 26 września 2013 roku, o godzinie 11.00 do Sali Widowiskowej CKiR

gdzie nastąpi Ianuguracja Roku Ademickiego 2013/2014

Program uroczystości

  1. Gaudemaus
  2. Powitanie gości i przybyłych Słuchaczy
  3. Krótka informacja o organizacji IV roku działalności uniwersytetu
  4. Wystąpienia gości
  5. Otwarcie nowego Roku Akademickiego 2013/2014
  6. Powitanie nowych Słuchaczy
  7. Wykład inauguracyjny
  8. Część artystyczna w wykonaniu zespołu Fermata – Live
  9. Komunikaty i ogłoszenia
  10. Zakończenie uroczystości