12/08/2021

Lubuska Karta Seniora

Uniwersytet  Trzeciego Wieku

zawiadamia, że:

w biurze  UTW od 13 września w poniedziałki i środy  w godz. od. 10:00 do  12:00  można odbierać

LUBUSKIE  KARTY  SENIORA

Otrzymają  je  słuchacze  UTW, którzy  składali  odpowiednie  wnioski.

Osoby  zainteresowane  Lubuską Kartą  Seniora  lub jej wersją  ogólnopolską , mogą złożyć  stosowne wnioski – odpowiednie druki  są w UTW.