05/05/2018

Ostrów Lednicki i Muzeum Początków Państwa Polskiego

 

Gniezno obfituje w zabytki, którym warto poświęcić wiele uwagi. Nas, wycieczkowiczów interesowały obiekty zwiazane z początkami państwa polskiego. Byliśmy przygotowani do ich zwiedzania. Potrzebną wiedzę uzyskaliśmy podczas wykładów w Muzeum Ziemi Wschowskiej. Archeolog, pan Bartosz Tietz, przedstawił nam dzieje Ostrowa Lednickiego, zaprezentował pozostałości grodu na wyspie i ich znaczenie  dla badaczy historii Polski. Gród stanowił kiedyś centrum państwa. Tu przebywali władcy, przebiegały szlaki handlowe, tu prawdopodobnie Mieszko I przyjął chrzest. Dziś obejrzeliśmy relikty preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej : palatium, kaplicy z baptysterium i kościoła. Uwagę zwracał wał konstrukcji drewniano-ziemnej, który otaczał cały gród. Na samej wyspie i u jej brzegów znaleziono bardzo cenne artefakty – przedmioty codziennego użytku, a przede wszystkim dużą ilość broni średniowiecznej. Wizytę na Ostrowie Lednickim poprzedziliśmy odwiedzeniem Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Trzeba do niego trafić przed wyruszeniem na Szlak Piastowski. Znaleźliśmy w nim wyroby z drewna, naczynia z gliny i metalu, uzbrojenie, detale architektoniczne , makiety, kopie dokumentów, rekonstrukcję wału grodowego. Wszystko to, przybliża historię średniowiecznej Polski. W powyższej relacji została zmieniona kolejność zwiedzania. Muzeum odwiedziliśmy przed udaniem się (promem!) na Ostrów Lednicki. Wiedza i wrażenia z wycieczki chyba na tym nie ucierpiały?. Czwartek, 26 kwietnia 2018 roku wielu z nas zapamięta.