06/11/2023

Plan spotkań słuchaczy w listopadzie 2023 roku.

4.11.   Wyjazd do teatru w Głogowie – „Damski  biznes” – godz. 15:00, z ul.Wolsztyńskiej

6.11.   Wznowienie zajęć po przerwie jesiennej.

7.11.   Kręgle – „Mafia” – I gr. godz.15:00, II gr. godz.16:00

10.11.  Udział przedstawicieli UTW w obchodach  Święta Niepodległości.

15.11.  Spotkanie z panią  Janiną Adamczak na temat  wad słuchu i sposobach jego usprawniania – godz. 10:30 –

sala  klubowa CKiR

18.11.  Udział reprezentacji  UTW w  Igrzyskach  Seniorów  w Racocie . Ilość osób  ograniczona – zapisy w biurze .

Szczegółowe informacje w terminie późniejszym.

21.11.   Kręgle – „Mafia” – I gr. godz. 15:00, II gr. godz.16:00

23. 11.  Spotkanie  andrzejkowe – godz. 16:00, sala klubowa CKiR. Odpłatność – 40,-zł. do 15.11.2023 r.

29. 11    Zebranie liderów.