05/05/2024

Plan spotkań słuchaczy w maju 2024 roku.

1. 05.    oraz 2 i 3 maja  – wolne od zajęć

6. 05.   Wznowienie zajęć  z historii i sztuki, gimnastyki i zespołu śpiewaczego.

8. 05.   Kręgle –  gr. I  i II , godz. 15:00 i 16:00, – „Mafia”

15. 05.  Zakończenie  wszystkich zajęć planowych w roku akademickim  2023/2024

16.05.  Wycieczka  dwudniowa do Łodzi – wyjazd  godz. 6:00 – z ul. Wolsztyńskiej

21.05.   DEBATA O BEZPICZEŃSTWIE SENIORÓW – godz.11:00 – sala widowiskowa  CKiR

               ZAPRASZAMY SŁUCHACZY!

22.05.  Kręgle – gr.I i II,  godz. 15 i 16:00 – „Mafia”

23. 05.  Piknik  kończący  rok  akademicki –  Stanica  Harcerska w Lginiu – wyjazd z ul. Wolsztynskiej-

( 2 kursy autobusu w odstępach 1godziny + własne auta )

25.05.   Olimpiada sportowa – UTW + Wschowski  Uniwersytet  Dziecięcy – godz. 10:00 – sala  gimn. SP 1

( udział  10- osob. reprezentacji  UTW).

29.05.   Zebranie  liderów – godz. 10:00 –  Pracownia  Orange