Plan: Plan zajęć w roku akademickim 2022/2023

Rodzaj zajęć Grupa Dzień Godzina Miejsce Prowadzący

 

Język niemiecki I poniedziałek 12:40 Galeria manieryczna A.Dziekańska : lider:
Język niemiecki II poniedziałek 13:45 j.w A.Dziekańska lider:K.Łozowska
Język angielski I środa 12:00 j.w. M. Szwarc       lider:G. Szymańska
Język angielski II środa 12:45 j.w. M. Szwarc             lider: Z. Furmańczak
Język włoski I
Język włoski II
Historia i sztuka I wtorek 10:00 MZW Plac Farny lider: Z.Włoczewska
Historia i sztuka II wtorek 11:00 MZW Plac Farny lider:M.Milewicz
ABC komputera I czwartek 14:40 Szkoła Podst. nr 2 s.29 A.Brzostowska lider:Zajączkowska
ABC komputera II czwartek 15:30 Szkoła Podst. nr 2 s.29 A.Brzostowska   lider:F.Grzyb
Gimnast.i rekr. I czwartek 14:30 Szkoła Podst. nr 2 E.Filipczuk         lider: W.Nowaczyk
Gimnast.i rekr. II czwartek 15:20 Szkoła Podst. nr 2 E.Filipczuk         lider: D.Plewka
Zespół „Kantylena” środa 15:30 Szkoła Podst. 2 sala nr 5 Ł. Hilarski              lider:E.Gościańska
Sekcja strzelecka czwartek 9-11:00 I Zespół Szkół L. Guzewicz
Dysk. KlubKsiążki poniedziałek 16.00 Biblioteka Publiczna
Kręgle
Fotografia jeden raz w mies.

wg.ustaleń ze sł.

16:00 PIĘTRO  lub gal.manierycz. P.Dziełakowski   lider:A.Kałmuczak
wykłady i warsztaty jeden dzień/mies. 10:30 PIĘTRO

 

Informacje

Zarząd UTW – zbiera się w każdą środę od godz.10:00 do godz.11:00

Skarbnik– przyjmuje składki w każdy poniedziałek i środę od godz. 10:00 do 11:00.

Zebrania liderów – pierwsze środy miesiąca ( data każdorazowo ustalana), godz:11:00.

Informacje o zmianach terminów zajęć, wszelkie wiadomości dotyczące działań UTW znajdziesz na stronie internetowej  utw.zw.pl