26/11/2017

„Prawo w życiu codziennym” – spotkanie z prawnikiem.

.

Dnia 15 listopada 2017 roku, o godz. 11:00, w kawiarni Piętro we Wschowie miało miejsce spotkanie 38 słuchaczy Uniwersytetu  Trzeciego Wieku z prawnikiem w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.                                     Pomysłodawcą spotkania było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ” Wsparcie, Informacja, Rozwój ” w Górze.          Reprezentant Stowarzyszenia, prawnik Pan Adrian Turowski, mówił na temat „Prawo w życiu codziennym” . Na wstępie wyjaśnił na czym polega nieodpłatna pomoc prawna, kto może się o nią z ubiegać i w jakich placówkach. Zasugerował zagadnienia, które mogą być przedmiotem wspólnych rozważań.  Obecni przejawili spore zainteresowanie problemem umów zawieranych na tzw. odległość, które w przypadku ludzi starszych, często zawierają pułapki i seniorzy wikłają się w trudne do rostrzygnięcia sytuacje.                                                                     Zebrani sygnalizowali także kłopoty, z którymi mają do czynienia w związku z  ze sprawami majątkowymi. Z uwagi na rangę tych zagadnień, uznano,  że należy im poświęcić  osobne  spotkanie  w podobnej formule i wnioskowano o kolejny wykład prawnika waszego  Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych. Słuchacze ocenili wystąpienie  gościa i przebieg spotkania bardzo pozytywnie, uznali,  że spełniło ich oczekiwania. Zaproponowali, by kolejne spotkanie odbyło się w styczniu 2018 roku.