31/01/2015

Spotkanie z psychologami.

 

Dnia 26 stycznia 2015 roku, w kawiarni PIĘTRO , słuchacze UTW spotkali się z pracownicami wschowskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej – paniami Katarzyną Koroną i Aniką Szlemp- Jasiak. Temat spotkania wiązał się z niedawno przypadąjacymi Dniami Babci i Dziadka, a mówiac ściśle, dotyczył relacji między pokoleniem dziadków i wnuków.

Obie Panie mówiły o tym, co jest właściwe i poprawne we wzajemnych układach, jak nie ulegać pewnym zachowaniom wnuków, jak postępować, by w rodzinie panowała harmonia i obopólny szacunek. Podkreślały, że wnukowie uczą się zachowań wobec osób starszych od swoich rodziców. Przypominały, że seniorzy, mimo że kochają wnuki i są skłonni wiele dla nich poświęcić, powinni znaleźć czas dla siebie aby móc korzystać z rozrywek, imprez kulturalnych, spotykać się ze znajomymi, pogłębiać swoje zainteresowania. To wszystko sprzyja poprawie kondycji fizycznej i przede wszystkim psychicznej, bardzo ważnej w wieku 50+.

Na zakończenie, zabrały głos słuchaczki. Mówiły o relacjach w swoich rodzinach, potwierdzając treści przedstawione przez wykładowczynie.Było to sympatyczne i pożyteczne spotkanie.

Foto:I.Zajączkowska