02/04/2015

Szczególni goście

Podziw i szacunek

Dnia 5 marca, na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet nadarzyła się okazja, by w szczególny sposób wyróżnić niektórych spośród nas.

Były to osoby należące do najstarszych wiekiem słuchaczy, które wzbudzają nasz wielki podziw. Przedstawicielki Rady Słuchaczy UTW  wręczyły Im czerwone róże, jako skoromny wyraz wielkiego szacunku i uznania dla ich aktywności.

Państwo- Izabela Łasek, Wanda Kaczmarek i Stefan Gubik – byli chyba miło zaskoczeni i otrzymali gromkie brawa od wszystkich zebranych.