04/06/2015

Trzebnica, Wrocław…

 

            To miała być „wycieczka – niespodzianka” ! Uczestnicy prawie do wyjazdu nie znali jej celu, ale w końcu ktoś zdradził tajemniczy plan Ewy Sadowskiej. Miejsca wybrane przez kol.przewodniczącą, do których udali się słuchacze UTW, były bardzo interesujące.

Wyruszyliśmy 23 kwietnia 2015 roku, po godz. 7 rano i najpierw zajechaliśmy do Trzebnicy, by zwiedzić tamtejszą barokową bazylikę p.w. św.Jadwigi i św. Bartłomieja Apostoła. Bazyliką opiekują się zakonnicy salwatorianie i jeden z nich opowiedział słuchaczom o dziejach świątyni, pięknej architekturze i kulcie św. Jadwigi Śląskiej.

Jadwiga była Niemką, żoną księcia Henryka Brodatego, matką Henryka Pobożnego, fundatorką klasztoru cystersek w Trzebnicy i wielu kościołów, założycielką wedrownego szpitala dla ubogich, niosła pomoc biednym i potrzebującym. Po śmierci Henryka zamieszkała w trzebnickim klasztorze. W roku 1267 została kanonizowana. Czczono ją jako patronkę Polski i Śląska. Obecnie możemy podziwiać jej symboliczny grobowiec w trzebnickiej bazylice.

Celem naszego pobytu we Wrocławiu było niedawno otwarte, nader interesujące afrykarium. W imponujacym architektonicznie budynku obejrzeliśmy okazy egzotycznej fauny Morza Czerwonego i oceanów oblewających wybrzeża Afryki. Zachwycały barwami i kształtami ryby raf koralowych, zaciekawiały rekiny, płaszczki, pingwiny, kotiki i manaty oraz żółwie. Kto miał ochotę mógł pospacerować po ZOO i poprzyglądać się zwierzętom lądowym. Wrocławski ogród zoologiczny posiada na swoim terenie wiele miejsc, gdzie można odpocząć i posilić się. Nam udzieliła gościny restauracja ” Letnia ” – przed zwiedzaniem usiedliśmy przy filiżnce kawy i cieście, a potem zjedliśmy obiad. Przed wyjazdem do domu pospacerowaliśmy po ogrodzie japońskim niepodal Hali Stulecia.