03/02/2018

UTW pomaga ludziom.

 

Słuchacze wschowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kolejny raz udowodnili swoim działaniem, że są gotowi nieść pomoc każdemu człowiekowi. Jak w ubiegłych latach, włączyli się do dwóch ogólnospołecznych akcji charytatywnych. Były to: „Szlachetna Paczka” i” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. W ramach tej pierwszej, obdarowano osobę, o której wiedziano tyle, że jest samotnym mężczyzną w podeszłym wieku, schorowanym, prawie bez środków do życia. Sztab” Szlachetnej Paczki” zasugerował tylko, jakiego rodzaju potrzeby materialne ma ten nieznany nam z nazwiska Człowiek. Słuchacze zebrali między sobą pieniądze i za nie kupiono ciepłą odzież, żywność, środki czystości i talon na 0,5 tony węgla! Wiele osób przyniosło dary od siebie, np. pościel, ręczniki. Wszystko starannie opakowano i przekazano wolontariuszom. W zbiórce pieniędzy w ramach „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, trzem koleżankom, które od paru lat „grają” w Orkiestrze, towarzyszyło w tym roku  21 słuchaczy! Dzięki ich zaangażowaniu oraz  życzliwości i hojności mieszkańców, udało się zgromadzić niezłą sumkę.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzesza ludzi w większości aktywnych, empatycznych, uczynnych, wzajemnie sobie życzliwych, chcących bezinteresownie pomagać innym. Każda akcja charytatywna w mieście jest wspierana przez naszych słuchaczy, którzy oprócz wielkiej wrażliwości społecznej, mają szlachetne serca. Tylko brać przykład !