08/04/2015

Zaborowo, Święciechowa, Trzebiny…

 

to miejscowości które odwiedziliśmy 26 marca 2015 roku w ramach zajęć muzealnych. Dyrektor MZW, pani Marta Małkus, tym razem pokazała nam cztery obiekty ważne dla naszej historii i kultury. Wyruszyliśmy o godzinie 9:00, by po półgodzinnej jeździe dotrzeć do Zaborowa, które obecnie jest częścią Leszna. Zaborowo ma piękną przeszłość, było kiedyś samodzielnym miastem zamieszkałym przez luteran, którzy w XVII wieku wznieśli świątynię. Była ona wielokrotnie niszczona przez pożary i odbudowywana. Dzięki materialnej pomocy księcia Antoniego Sułkowskiego, właściciela Zaborowa, powstał nowy kościół orientowany, salowy, konstrukcji szachulcowej. Poświęcono go w 1796 roku. W roku 1868 glinę wymieniono na cegłę, co upamiętnia data umieszczona na wieży. Obecnie obiekt służy katolikom, jako kościół pod wezw. NMP Wniebowziętej. W skromnym wnętrzu zwracają uwagę jednokondygnacyjne empory, pozorne sklepienie kolebkowe i organy z 1800 roku. W ołtarzu głównym mieści się obraz Matki Bożej Częstochowskiej pędzla Bolesława Thiema z Leszna. Okrywa go metalowa sukienka z koroną wykonana przez Emila Cieślika z Zaborowa. Kościół był wielokrotnie poddawany renowacjom. Udało się zachować świadectwo kultury duchowej naszego regionu.

Kolejną miejscowością na trasie naszej wycieczki była Święciechowa. Tu zwiedziliśmy kościół p.w. św.Jakuba i izbę regionalną Samorządowego Ośrodka Kultury. Po kościele oprowadzał nas miejscowy gospodarz parafii.Od niego dowiedzieliśmy się, że  świątynię zbudowano w XV wieku, w stylu gotyckim. Obecny barokowy wystrój wnętrza powstał w wyniku przebudowy w wieku XVIII. Zwracają uwagę piękne ołtarze, organy, malowidła ścienne. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z 1693 roku, w srebrnej sukience z II połowy XVI wieku. Z tego okresu pochodzą jeszcze – marmurowa chrzcielnica i kamienna kropielnica. Pięknie prezentuje się ambona z XVIII wieku. Święciechowska izba regionalna mieści w zabytkowym XIX-wiecznym wiatraku. Starannie wyremontowany mechanizm wiatraka prezentuje się znakomicie. Poszczególne piętra obiektu wypełniają przedmioty codziennego użytku zgromadzone przez mieszkańców. Zwiedzający oglądali je z wielkim zainteresowaniem. Podziwiali również piękne pisanki wykonane na konkurs przez uczniów okolicznych szkół.

Pełni wrażeń zajechaliśmy do Trzebin. Na progu miejscowego pałacu powitał nas pan Marek Wróbel – gospodarz obiektu. Opowiedział o historii budowli i zaprezentował znajdujące się w niej zbiory. Pałac wzniesiono w latach 1680 – 1690, w stylu barokowym dla rodziny Gurowskich. Późniejszy właściciel, Ferdynand von Leesen, przebudował go w stylu neorenesansowym w XIX wieku. Utworzono wtedy dziedziniec wewnętrzny. Po wojnie zdewastowany, pałac stopniowo popadał w ruinę. Odbudowa nastąpiła w latach osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie znajduje się tu ekspozycja znalezisk archeologicznych i placówka Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Po zwiedzaniu zostaliśmy zaproszeni do wielkiej biblioteki, gdzie odpoczęliśmy przy filiżance kawy przygotowanej przez RS UTW. Pobyt słuchaczy na dziedzińcu wewnętrznym wywołał wspomnienia o wczesnych latach powojennych i ożywioną wymianę zdań na ich temat.

W drodze powrotnej minęliśmy Lasocice, wieś zamieszkałą przed wiekami przez Braci Czeskich i zajechaliśmy do miejscowości Długie Stare, gdzie obejrzeliśmy z zewnątrz miejscowy kościół p.w.św. Marcina

Wróciliśmy do Wschowy ok.godz: 15. ze znacznym bagażem nowej wiedzy.