28/06/2015

Zakończenie Roku Akademickiego 2014/2015

 

10 czerwca 2015 roku, o godz. 15:00, w Centrum Kultury i Rekreacji  nastąpiło uroczyste zakończenie działań UTW w roku 2014/2015. Na początku wystąpiła grupa uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej i odegrała kilka utworów na istrumentach dętych. Następnie, Słuchaczy i zaproszonych gości w osobach – naczelnika Wydziału do Spraw Organizacyjnych i Społecznych UMiG pana Dariusza Przybylskiego, przewodniczącej Rady Miasta i Gminy pani Hanny Knaflewskiej -Walkowiak, wicestarosty powiatu Wojciecha Kuryłły, dyrektorów: MZW pani Marty Małkus, Biblioteki Publicznej pani Ilony Ratajczak, Szkoły Podstawowej nr 2 Ryszarda Ratajczaka, PPP Anny Gbiorczyk oraz prezesa Zarządu Oddziału ZNP Alicji Kramskiej-Krawczyk – przywitał dyrektor CKiR, Piotr Kokorniak. Po nim zabrała głos Ewa Sworowska-Sadowska. Odczytała sprawozdanie podsumowujące trzyletnią kadencję ustępującej Rady Słuchaczy UTW, w którym dziękowała instytucjom i osobom, za sprzyjanie naszym działaniom. Goście otrzymali tekst podziękowania, odczytany przez Lucynę Omieczyńską. Od nich usłyszeliśmy  słowa uznania i życzenia. Podziękowania wręczono także pracownikom CKiR – Beacie Wróbel i Zbigniewowi Iłowskiemu, oraz przekazano je firmie „Protekst”, Państwowej Szkole Muzycznej i Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Wschowskiej.

Potem przewodnicząca Rady Słuchaczy podziękowała pp. Janinie Dworkiewicz, dotychczasowej wiceprzewodniczącej i Bożenie Buchowskiej  za wieloletnią pracę w Radzie. Obie panie postanowiły nie kandydować w nowych wyborach. Pamiątkową statuetkę podarowano p.Leokadii Łopusiewicz w dowód uznania za założenie i prowadzenie chóru FERMATA LIFE.

Na zakończenie wystąpił chór, który pod batutą pana Łukasza Hilarskiego zaprezentował się w nowym repertuarze.