09/06/2016

Zakończyliśmy rok akademicki 2015/2016.

 

30 maja, ponad 120 studentów uczestniczyło w tradycyjnym pikniku, w lgińskim  ośrodku CKiR. Rada słuchaczy zaproponowała nową formułę zakończenia zajęć edukacyjnych polegajacą na połączeniu częśći oficjalnej z czysto rozrywkową. Zaproszeni goście nas nie zawiedli. Przybyli: pani burmistrz Danuta Patalas, pan dyrektor CKiR Piotr Kokorniak, pani dyrektor MZW Marta Małkus, pani dyrektor Domu Dziecka Barbara Tlałka, życzliwe nam pracownice CKiR panie: Beata Naskręt- Wróbel i Danuta Wijata. W połowie spotkania pojawił się wicestarosta pan Wojciech Kuryłło, któremu obowiązki służbowe nie pozwoliły na punktualne przybycie. Były życzliwe przemowy, kwiaty i sympatyczne rozmowy. Odwiedziła nas także sołtys Lginia, pani Sabina Brambor, która pomogła zorganizować tegoroczne majowe spotkanie. Przewodnicząca  Ewa Sworowska-Sadowska omówiła całoroczneą pracę UTW, a szefowa komisji rewizyjnej, Barbara Gbiorczyk, przedstawiła sprawozdanie finansowe. Część oficjalną zakończył występ chóru.