07/05/2017

Zespół Śpiewaczy UTW z Nagrodą Specjalną!

3 maja 2017 roku, w Górowskim Domu Kultury odbył się XXV Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej. Wzięło w nim udział 16 solistów i 16 zespołów, wśród tych ostatnich nasz Zespół Śpiewaczy z dyrygentem Łukaszem Hilarskim. Był to wspaniały konkurs i jednocześnie sentymentalne spotkanie Kresowian z utworami dawnymi oraz współczesnymi  wykonywanymi  przez solistów w wieku od 7-miu do 17-tu lat, zespoły folklorystyczne, chóry. Nasz zespół wykonał dwa utwory: ” Za Niemen, hen precz…” oraz ” Marsz Lwowskich Dzieci „. Obie pieśni wzruszyły sporą część publiczności. Każdy występ oceniała fachowa komisja i przyznała nagrody w pięciu kategoriach. Laureaci dostali dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne. Oprócz tego wszystkim występującym wręczono certyfikaty uczestnictwa.

Zespół naszego UTW otrzymał jedną z trzech nagród specjalnych – Nagrodę Dyrektora Domu Kultury w Górze! W ten sposób doceniono efekty pracy zespołu, a przede wszystkim Pana Łukasza Hilarskiego!  Z ogromną przyjemnością patrzyliśmy na radość zespołu i Pana Łukasza  po ogłoszeniu werdyktu  komisji konkursowej.

XXV Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej  dla nas, przybyszów ze Wschowy, był niezapomnianym, wspaniałym spotkaniem z kulturą kresową i chwała domowi kultury w Górze i Pani Dyrektor Danucie Piwowarskiej – Berus, za jej pielęgnowanie i popularyzowanie.