Uniwersytet
Trzeciego Wieku
we Wschowie
II piętro biura CKiR
ul. Niepodległości 1
67-400 Wschowa
tel.  65 540 23 36
tel. kom. 694 384 478

Biuro UTW czynne:

poniedziałek – godz. 10.00 – 11.00
środa – godz. 10.00 – 11.00
Przyjmowanie składek -poniedz.- godz. 10.00-11.00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem jest Centrum Kultury I Rekreacji we Wschowie, woj. lubuskie, które jest reprezentowane przez Dyrektora (adres: 67-400 Wschowa, ul. Niepodległości 11, tel. 65 540 27 35, e-mail: ckir@wschowa.pl)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. – 534 499 007, adres e-mail – inspektor@cbi24.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.