Historia

Historia

W roku 2008 we wschowskim kole Polskiego Związku Emerytów i Rencistów rodzi się myśl utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pomysłodawczynią jest Izabela Łasek, która staje na czele grupy założycielskiej. W jej skład wchodzą także: Elżbieta Banecka, Barbara Celewicz, Marianna Hornicka, Łucja Jakimowicz, Irena Piotrowicz, Cecylia Radzikowska.

4 września 2008 r. grupa przekształca się w Komitet Organizacyjny UTW i zwraca się do dyrektora Jacka Lisiaka z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie uniwersytetu jako sekcji Domu Kultury a także o pomoc w rozwiązywaniu spraw administracyjnych i formalnych.

14 września 2008 r. Komitet Organizacyjny UTW spotyka się z burmistrzem Krzysztofem Grabką, wiceburmistrzem Andrzejem Nowickim i dyrektorem Domu Kultury Jackiem Lisiakiem. Zostają określone warunki na jakich działać będzie UTW oraz sposób jego finansowania. Po tych ustaleniach Komitet przekształca się w Radę Słuchaczy. Jej przewodniczącą zostaje Izabela Łasek.

27 października 2008 r. – uroczyście rozpoczyna się pierwszy rok akademicki. Wykład inauguracyjny pt. ” Aktywność fizyczna stałym elementem życia codziennego” wygłasza dr Małgorzata Bąk. Na systematyczne zajęcia edukacyjne zapisuje się 87 słuchaczy.

16 października 2009 r. – inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Wykład na temat współczesnej literatury polskiej wygłasza prof.dr hab. Piotr Śliwiński z UAM w Poznaniu. Liczba słuchaczy wzrasta do 116.

8 października 2010 r. – inauguracja roku akademickiego 2010/2011. Wykład wygłasza doc. Ewa Karmolińska z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. Przybywa 54 nowych słuchaczy. Jeszcze w roku 2010 Leokadia Łopusiewicz z grupą amatorów śpiewu tworzy zespół „Fermata life”.

1 lipca 2011 r. – powstaje Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie pod dyrekcją Piotra Chałupki. Odtąd stajemy się Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

4  października 2011 r. – wykład Magdaleny Strzałkowskiej pt. ” Odważ się być mądrym” inauguruje rok akademicki 2011/2012. Do zajęć przystępuje 142 słuchaczy. 12 czerwca 2012 r. – ogólne  zebranie, w tajnym głosowaniu, wybiera nową Radę Słuchaczy. W jej skład wchodzą: Bożena Buchowska, Barbara Celewicz, Janina Dworkiewicz, Lucyna Omieczyńska, Ewa Sworowska – Sadowska, Halina Tłałka. Ewa Sworowska – Sadowska obejmuje funkcję przewodniczącej, a Janina Dworkiewicz – zastępcy. W uznaniu zasług w tworzeniu i prowadzeniu UTW przez okres czterech lat – Izabela Łasek otrzymuje tytuł Honorowej Przewodniczacej.

4 października 2012 r. – prof.dr hab. Piotr Śliwiński, wykładem o Wisławie Szymborskiej i jej twórczości, inauguruje rok akademicki 2012/2013. Do zajęć przystępuje164 słuchaczy. Rozpoczyna się cykl spotkań i wykładów na temat zdrowia i zdrowego trybu życia osób w wieku 60+.

 

6 -7 listopada 2012 r.– w Szprotawie odbywa się konferencja regionalna dla liderów UTW woj. Lubuskiego pod nazwą ” Rola lidera w pracy zespołu”. Uczestniczą w niej Ewa Sworowska – Sadowska i Janina Dworkiewicz. W listopadzie Rada Słuchaczy zobowiązuje Lucynę Omieczyńską do zorganizowania Dyskusyjnego Klubu Książki.

24 stycznia 2013 r. – w czytelni Biblioteki Publicznej  słuchacze UTW  po raz pierwszy dyskutują na temat wybranych książek.

5 czerwca 2013 r. – uroczyste obchody piątej rocznicy istnienia UTW we Wschowie.

23 września 2013 r. – rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014. Szeregi UTW powiększają się o 42 osoby. Wykład inauguracyjny  p.t. „Moje miasto a w nim” wygłasza dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej  – Marta Małkus.

4 – 6 grudnia 2013 r. – Ewa Sworowska – Sadowska i Janina Dworkiewicz reprezentują wschowski UTW na FORUM LUBUSKICH UTW. 6 grudnia przedstawiciele wszystkich UTW przyjmują DEKLARACJĘ O WSPÓŁPRACY.

6 lutego 2014 r. – Muzeum Ziemi Wschowskiej, w piśmie do Ewy Sworowskiej-Sadowskiej , oficjalnie deklaruje chęć współdziałania ze wschowskim UTW.

5 maja 2014 r. – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie i Uniwersytet Trzeciego Wieku, wyrażają wolę współdzialania na rzecz rozwoju czytelnictwa, popularyzacji książek oraz promowania kultury. Stosowny dokument podpisują: Ilona Ratajczak – dyrektor Biblioteki Publicznej i Ewa Sworowska – Sadowska – przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW.

2 października 2014 r. – o godz.16:00, w Zamku Królewskim  odbywa się spotkanie słuchaczy z zaproszonymi gośćmi inuagurujące nowy rok akademicki 2014/2015. Przemówienie wygłosił dyr.CKiR Piotr Chałupka, a w części artystycznej wystąpiło wschowskie Trio Wiedeńskie i chór Fermata Life

8 stycznia 2015 r. – spotkanie noworoczne, na które przybywa nowa burmistrz MiG Wschowa Danuta Patalas.W swoim wystąpieniu zapewnia słuchaczy o popraciu ich działań. Ustępujące władze – Krzysztof Grabka, Andrzej Nowicki i dyr. CKiR Piotr Chałupka otrzymują podziękowania za dotychczasową współpracę z UTW.

19 stycznia 2015 r. – rozpoczyna się współpraca z Nowym Szpitalem. Po rozmowach z wiceprezes Joanną Pachnicz, pierwszy wykład o tematyce zdrowotnej wygłasza specjalista reumatolog.

8 – 19 maja 2015 r. – grupa słuchaczy wyjeżdża do Grecji

10 czerwca 2015 r. – wybory do Rady Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej. W skład Rady Słuchaczy wchodzą: Czesława Błażejewska, Maria Borkowska, Andrzej Drzewicz, Teresa Lewicka, Lucyna Omieczyńska, Ewa Sworowska-Sadowska i Halina Tlałka. Do Komisji wybrano: Bożenę Buchowską, Barbarę Gbiorczyk, Irenę Zajączkowską. Przewodniczącą UTW zostaje ponownie Ewa Sworowska-Sadowska. Barbara Gbiorczyk obejmuje przewodnictwo w Komisji Rewizyjnej.

14 – 19 września 2015 r. – pięćdziesięcioro słuchaczy przebywa nad morzem, w Sarbinowie, wypoczywając i zwiedzając okoliczne atrakcjne miejsca.

6 października 2015 r. – inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Wykład inauguracyjny pt.” Problemy współczesnego świata. Relacje międzyludzkie” wygłasza prof. dr hab. Aleksander Zandecki z UAM w Poznaniu. Dwie grupy słuchaczy zaczynają uczyć się języka włoskiego.

25 – 28 listopada 2015 r. – słuchaczki Leokadia Łopusiewicz i Stanisława Karbowska prezentują swój dorobek artystyczny podczas III Forum Lubuskich UTW odbywającego się pod hasłem „Słuchacze lubuskich UTW w krainie sztuki”.

12 grudnia 2015 r. – wycieczka do Drezna. Słuchacze zwiedzają miasto i tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy.

22 lutego 2016 r. – początek wystawy prac artystycznych słuchaczy UTW. Prezentowane są: malarstwo, hafty, serwety, firanki, ozdoby świąteczne itp. Wystawa trwa dwa tygodnie. Odwiedziło ją ponad 350 osób.

7 maja 2016 r. – ok. czterdziestu słuchaczy bierze w ogólnopolskim IV Marszu ” Nordic Walking Studentów UTW 2016″

20 sierpnia- 3 września 2016 r. – pięćdziesięciu słuchaczy, w dwóch turnusach, wypoczywa w Świnoujściu. Odwiedzają Kopenhagę, Malmo

4 października 2016 r. – inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Rozpoczyna go 247 słuchaczy. Wykład inauguracyjny pt. ” Lęk o status – problemem współczesnego człowieka ” wygłasza prof. dr hab. Aleksander Zandecki.

19 listopada 2016 r. – 20 słuchaczy uczestniczy w IV Igrzyskach Trzeciego Wieku organizowanych przez SKS „Jantar” w Racocie. Zespół Śpiewaczy UTW z Łukaszem Hilarskim jako dyrygentem, bierze udział we wschowskiej „Cecyliadzie”.

24 listopada 2016 r. – impreza andrzejkowa dla 80-ciu słuchaczy w kawiarni „Piętro”

6 grudnia 2016 r. – rozpoczyna się cykl spotkań z operą. 50 osób w poznańskim Teatrze Wielkim na spektaklu ” Traviata ” G. Verdiego.

11 grudnia 2016 r. – UTW włącza się aktywnie do akcji ” Szlachetna Paczka „. Uczestnictwo w niej wchodzi na stałe do zadań realizowanych przez uniwersytet.

4 stycznia 2017 r. – Kolejne, tradycyjne spotkanie noworoczne – tym razem w restauracji „Fin de Siecle”.

15 stycznia 2017 r. – Kwestowanie na rzecz WOŚP.

29 stycznia 2017 r. – Zespół Śpiewaczy UTW bierze udział w ” Koncercie Seniorów      Kolędy 2017 „, w  Górze.

17 lutego 2017 r. – III Turniej Kręglarski Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Lubuskiego w Krośnie Odrzańskim. Drużyna wschowskiego UTW zajmuje 6 miejsce.

7 marca 2017 r. – zapoczątkowanie tradycji imprez towarzyskich „Dzień Kobiet i Mężczyzn” Pierwsze spotkanie w restauracji „Fin de Siecle”.

14 marca 2017 r. – wykład pracowników BS we Wschowie na temat: ” Konto Seniora – co warto wiedzieć? ”

3 maja 2017 r. – Zespół Śpiewaczy UTW otrzymuje Nagrodę Dyrektora Domu Kultury w Górze  za udział w XXV Konkursie Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej.

9 maja 2017 r. – V Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2017 – 36 osób, w koszulkach firmowych naszego UTW, maszeruje Bluszczowym Szlakiem.

16 – 28. maja 2017 r. – pobyt turystyczno- wypoczynkowy w krajach bałkańskich – Chorwacji, Bośni i Hercegowinie.

12 czerwca 2017 r. – Akademia Dorosłego Człowieka ze Sławy zaprasza nas do leśniczówki „Świętobór ” na spotkanie z historią, przyrodą i wspólne śpiewanie.

28 sierpnia – 4 września 2017 r. – pobyt wypoczynkowo – turystyczny we Władysławowie – Chłapowie. Zwiedzano Gdańsk.

10 października 2017 r. – Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018. Wykład inauguracyjny p.t. ” Wschowa- miasto tradycji edukacyjnych czasów nowożytnych „, wygłasza profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Bogumiła Burda.

16 października 2017 r. – Maria Borkowska, słuchaczka wschowskiego UTW zostaje radną Lubuskiego Sejmiku Seniorów.

14 grudnia 2017 r. – zmarła Izabela Łasek, założycielka naszego UTW, jego pierwsza przewodnicząca w latach 2008- 2004, później Honorowa Przewodnicząca.

4 stycznia 2018 r. – spotkanie noworoczne w restauracji Fin de Siecle, w Szlichtyngowej.

25 stycznia 2018 r. – spotkanie organizacyjne zajęć z fotografii. Prowadzący – Piotr Dziełakowski. Początek nowej formy zajęć słuchaczy.

3 maja 2018 r. – konkurs piosenki lwowskiej i wileńskiej w Domu Kultury w Górze – zespół śpiewaczy UTW otrzymuje Nagrodę Dyrektora górowskiego DK za wykonanie pieśni pt. „Wiernie iść” i „Orlątko”

22 maja 2018 r. – uroczyste zakończenie obchodów 10 – lecia Uniwersytetu. 42 słuchaczy otrzymuje listy garatulacyjne za dziesięcioletnią przynależność do UTW. Przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy instytucji współpracujących i sympatycy odbierają listy dziękczynne. Na zakończenie uroczystości występuje zespół śpiewaczy pod nowoprzybraną nazwą „Kantylena”.

24 maja 2018 r. – jubileuszowe spotkanie piknikowe w Osowej Sieni. Uczestniczy 130 słuchaczy, którzy konsumują m.in. okolicznościowy tort i bawią się przy muzyce.

29 maja 2018 r. – podsumowanie pracy całego roku 2017/2018 i wybór nowego zarządu. Do władz wchodzą: Czesława Błażejewska, Maria Borkowska, Mieczysław Cierniak, Anna Grygier, Irena Matkowska, Lucyna Omieczyńska. Komisję Rewizyjną tworzą: Krystyna Łozowska, Halina Tlałka, Irena Zajączkowska.

16 lipca 2018 r. – konstytuuje się zarząd i komisja rewizyjna. Lucyna Omieczyńska zostaje przewodniczącą, Maria Borkowska – zastępcą przewodniczacej, Anna Grygier – skarbnikiem, Halina Tlałka – przewodniczącą komisji rewizyjnej