Władze

Lucyna Omieczyńska – przewodnicząca UTW

Jan  Bryćko z-ca przewodniczącej

Maria Kowalczyk – skarbnik

Irena Matkowska – członek zarządu, organizatorka  spotkań

Anna Grygier – członek zarządu, organizator sportu

Marianna  Faliszewska- współpraca z  liderami

I

Komisja rewizyjna:

Grażyna Szymańska – przewodnicząca

Krystyna Łozowska

Teresa  Tomczak