04/03/2024

Wpłaty na wycieczki


–  Przyjmujemy wpłaty:

–   do  końca  marca  –  400,-  ( Północne  Podlasie  –  20.08 – 24.08 ) – I rata

do końca  kwietnia  – 520,-  (  2 – dniowa  do Łodzi )

Wpłaty  w poniedziałki i środy w biurze UTW i Prac.Orange.